Malmö
+46 072-20 88 555
mikael@lornstam.se

COACHING OCH MENTAL TRÄNING

PRESTATIONSOPTIMERING

MENTAL TRÄNING

Alla lever i villfarelsen att mental träning syftar till att uppnå något, när det i själva verket handlar om något man ska undvika. Enkelt uttryckt kan man säga att mental träning syftar till att öka toleransen för stress och inte låta fight, flight or freeze responsen, eller ens negativa reaktionsmönster ta över. För att kunna öka sin stresstålighet måste man gradvis öka sin tolerans genom att helt enkelt stanna kvar i situationer som aktiverar fight, flight or freeze responsen. Det innebär att man söker sig tilll situationer som känns utmanande på ett eller annat sätt.  Med tiden och med tillräckligt effektiv träning kan man ta sina prestationer till en helt ny nivå.

PRESTATIONSOPTIMERING

Anledningen till att majoriteten av människor inte når sina mål är för att deras undermedvetna fokus inte stödjer deras medvetna mål. Vi får bara tillgång till våra bästa resurser om målet överensstämmer med vårt undermedvetna program. Om vi till exempel under vår uppväxt inte presterade i samma utsträckning som omgivningen, kan det vara svårt att få det undermedvetna att ”köpa” att vi kommer att lyckas bättre än vår omgivning idag. Allt som inte överensstämmer med våra tidigare upplevelser, erfarenheter och slutsatsatser om oss själva, livet och andra människor, kommer att vara svårt att förverkliga. Inte omöjligt, men svårt. 

LEDARSKAP

Vi lever i en tid när riktiga ledare lyser med sin frånvaro. Istället har vi fått en massa mediokra halvfigurer utan några som helst ledaregenskaper. Deras ”ledarskap” är baserat på deras mandat och inte deras karaktär. En ledare utan karaktär är bara en pajas i kostym. Det krävs mod och karaktär för att leda andra. Riktigt ledarskap baseras på trovärdighet och omsorg. Jag hjälper människor att skapa en bra balans mellan det exekutiva och omsorgen om sina medarbetare och sina kunder. 

BESLUTSFATTANDE

”Bra beslut grundar sig på erfarenhet och erfarenhet grundar sig många gånger på dåliga beslut.” Framgång baseras till syvende och sist på bra beslut, men bra beslut kommer med erfarenhet och ett bra omdöme. För att bli en bra beslutsfattare måste man träna ”beslutsmuskeln” och det gör man bäst genom att fatta många beslut dagligen. Ju fler beslut desto bättre beslutsfattare blir man. I det här sammanhanget kommer mängdträningen till sin fulla rätt.

Livet har en tendens att utmana oss när vi blir för bekväma

Min väg in i den här branschen gick genom mina egna misslyckande. Till slut fick jag nog av att göra samma sak och förvänta mig ett annat resultat. Jag började ta kontakt med människor runt om i världen som var auktoriteter inom framgång. Bland de jag träffade och hade kontakt med fanns Peter Wallenberg, Rosabeth Moss Kanter, Lewis Pugh, Tim Noakes, Martin Jenkins och Tony Robbins.
De var allesammans överens om att framgång bygger på beslutsamhet, fokus och en vilja att försaka allt som inte tar en till målet.
Men det räcker inte att vara beslutsam, fokuserad och villig att ge målet hela ens uppmärksamhet.
Om man har kompetensen men ändå inte når målet är sannolikheten stor att ens undermedvetna program har en helt annan uppfattning om vad som är viktigt.
Tillsammans med klienten tar vi reda på vad som hindrar henne/honom att nå sina mest ambitiösa mål.

”If you treat an individual as he is, he will remain remain how he is. But if you treat him as if he were what he ought to be and could be, he will become what he ought to be and could be.”

– Johann Wolfgang Von Goethe”

KLIENTER

Några av de klienter jag haft privilegiet att få hjälpa

Banverket