PERFORMANCE COACH

Jag har under många år hjälpt fotbollsspelare att få ut mer av sig själva, presterat bättre resultat och därmed öka i värde, vilket inneburit att de kunnat förverkliga sin dröm om att spela utomlands.

Performance Coaching
DET SITTER I HUVUDET

Ett fåtal spelare bara går ut och kör. Andra, de flesta, vill först ”doppa tån” och känna vart det lutar genom sina aktioner, touchen och timingen. Ju bättre det känns, desto mer självförtroende, vilket ger dem klartecken att köra på. Men om spelet inte funkar, så blir effekten raka motsatsen. De blir ”gun shy” och gömmer sig. Jag hjälper spelare att fokusera på sin kompetens och uppgiften de har framför sig, en aktion i taget, och att inte lägga energi på att värdera sin insats, förrän efter matchen.  

POWERTEAM

För att kunna förverkliga sin mest ambitiösa dröm, så krävs det att spelaren omger sig med människor som vet vad de sysslar med och kan bidra till att optimera förutsättningarna för spelaren. Vägen till framgång är inte rak, rättvis eller logisk. Tvärtom, den är oerhört krävande och hänsynslös. Det krävs att man är både mentalt och känslomässigt stark för att orka ta sig hela vägen. Men om man har vad som krävs och omger sig med rätt människor, så ökar chansen att lyckas i det vackraste spelet.  

Att tänka eller tänkas

Enligt banbrytande studier, vid bl.a. Brown Foundation for Human Neuroimaging, är vi bara medvetna till futtiga 5%. Det innebär att vi är omedvetna om enorma 95% av våra beslut, antagande och handlingar. Det faktumet väcker ju onekligen frågan ”tänk om vi kunde få tillgång till och kontrollera mer av det omedvetna, för att till exempel förbättra våra prestationer och resultat?  

Om vi använder de siffrorna i vårt antagande, så är alltså 95% av alla våra resultat ett resultat av vårt omedvetnas val. Om vi är nöjda med resultatet så är ju det helt fantastiskt, men om vi inte är nöjda med våra resultat, vad gör vi då?

Vår hjärna kan liknas vid en dator som använder program som kan liknas vid Excell och Word. Det innebär att om vi vill förändra och förbättra våra resultat så måste vi byta program, för med nuvarande program kan vi bara påverka våra resultat till 5%, vilket är väldigt lite, framför allt om man har större ambitioner än så. 

För att ”byta” program måste man göra en ärlig genomgång av sitt tankesätt (mindset), övertygelser (beliefs) och attityd (attitude). Man måste också förstå sina nuvarande ”negativa reaktionsmönster”, ”vanemässiga referenspunkter” och ”kognitiva och emotionella stil”, plus sist men inte minst var ”prestationsgapet” är som störst.

Allt detta sammantaget ger en fingervisning om vad som krävs för att förändra, eller uppgradera, ett existerande program. Kom ihåg, våra liv är ett direkt resultat av programmen vi använder. Nytt program, nya resultat…