OPTIMISING YOUR PERFORMANCE

Jag har haft förmånen att få jobba med många högpresterande och framgångsrika fotbollsspelare och ishockeyspelare under många år. De har underlättat mitt arbete med sin höga ambitionsnivå och sin do or die mentalitet. Min erfarenhet efter mer än 25 år inom high performance coaching kan sammanfattas på det här sättet.

Talang är viktigt, men viljan att bli bättre är viktigare.

För att lyckas på den högsta nivån så måste man ha ett power team. Man måste omge sig med specialiserade människor som har samma höga ambitionsnivå som en själv och hjälper en att nå sina högt ställda mål, t.ex performance coach, dietist, personlig tränare o.s.v.

Självkontroll, förmågan att kunna kontrollera sina tankar och känslor är den absolut viktigaste egenskapen för att lyckas på den högsta nivån. Inom fotboll och ishockey ses det ofta som en passionsyttring att skrika och veva med armarna som en obstinat femåring som får ett utbrott. Men ur ett psykologiskt perspektiv ses det som en oförmåga att kunna kontrollera sina känslor, och visar att personen är känslomässigt svag. Han kan inte kontrollera sina känslor, de kontrollerar honom. För att lyckas på den högsta nivån måste man kunna kontrollera sina tankar och känslor. Att inte kunna kontrollera sina tankar och känslor leder alltid till att man underpresterar.