Malmö
+46 072-20 88 555
mikael@lornstam.se

COACHING FÖR HÖGPRESTERANDE

MENTAL TRÄNING

Enkelt uttryckt kan man säga att mental träning syftar till att öka toleransen för stress och inte låta fight, flight or freeze responsen få en att fatta dåliga beslut. För att öka sin stresstålighet måste man exponera sig för situationer som aktiverar fight, flight or freeze responsen.  Med tiden och med tillräckligt effektiv träning kan man ta sina prestationer till en helt ny nivå.

PRESTATIONSOPTIMERING

Anledningen till att majoriteten av människor inte når sina mest ambitiösa mål är för att deras undermedvetna inte ”köper” det som det medvetnas mål. Det medvetna har en tendens att få oss att tro att det har något inflytande. Inget kunde vara mer fel. Det medvetna finns för att hantera enklare uppgifter som att komma ihåg ett telefonnummer eller en andress. 

LEDARSKAP

Vi lever i en tid när riktiga ledare lyser med sin frånvaro. Det krävs mod och karaktär för att leda andra. Riktigt ledarskap baseras på trovärdighet och omsorg. Jag hjälper människor att skapa en bra balans mellan det exekutiva och omsorgen om sina medarbetare och sina kunder. 

BESLUTSFATTANDE

”Bra beslut grundar sig på erfarenhet och erfarenhet grundar sig många gånger på dåliga beslut.” Min erfarenhet säger mig att de bästa beslutsfattarna är de som sätter kundens behov först. Därefter beroende på omständigheter, företaget, medarbetarna och produkten/tjänsten. 

Livet har en tendens att utmana oss när vi blir för bekväma

Min väg in i den här branschen gick genom mina egna misslyckande. Till slut fick jag nog av att göra samma sak och förvänta mig ett annat resultat. Jag började ta kontakt med människor runt om i världen som var auktoriteter inom framgång. Bland de jag träffade och hade kontakt med fanns Peter Wallenberg, Rosabeth Moss Kanter, Lewis Pugh, Tim Noakes, Martin Jenkins och Tony Robbins.
De var allesammans överens om att framgång bygger på beslutsamhet, fokus och en vilja att försaka allt som inte tar en till målet.
Men det räcker inte att vara beslutsam, fokuserad och villig att ge målet hela ens uppmärksamhet.
Om man har kompetensen men ändå inte når målet är sannolikheten stor att ens undermedvetna program har en helt annan uppfattning om vad som är viktigt.
Tillsammans med klienten tar vi reda på vad som hindrar henne/honom att nå sina mest ambitiösa mål.

KLIENTER

Några av de klienter jag haft privilegiet att få hjälpa

Banverket