COACHING FÖR AMBITIÖSA

Coaching för de mest ambitiösa

För mig handlar livet om frihet. Frihet att få tänka, känna och uttrycka sig som man vill, förutsatt att det inte kränker eller skadar någon annan.

I mitt arbete med människor så är frihet fundamentet som all utveckling utgår ifrån. Det kan för många låta motsägelsefullt med tanke på den oerhörda disciplin som ofta krävs för att nå sina mest ambitiösa mål. Det måste då ses i perspektivet av att beslutet att underordna sig en strikt regim är ett beslut som fattats i full frihet.

Det är min absoluta övertygelse att all framgång bör baseras på en önskan att utvecklas som människa och skapa ännu mer frihet i sitt sätt att tänka, känna och handla.    

EGOPRESTATIONREAKTIONVINNARE